Ταξινόμηση κατά Ονοματεπώνυμο Ταξινόμηση κατά τιμή Θέμα γραμμές/σελίδα 12 / 24 / 48
10 R22.5 AH33 141/139M TL HANKOOK Φορτηγό

Φορτηγό
Θερινά ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 315 €
Μεικτή Αξία 390 €
 
 

10 R22.5 LS97 144/142M TL PIRELLI Φορτηγό

Φορτηγό
Θερινά ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 271 €
Μεικτή Αξία 335 €
 
 

10,00 R20 OI73B 146/143K 16PR TT vsz. nelkul Altai ALTAYSHINA Φορτηγό

Φορτηγό
Θερινά ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 196 €
Μεικτή Αξία 243 €
 
 

10,00R20 Kama 310 húzó 146/143K M+S védőszalag nélkül Φορτηγό

Φορτηγό
Θερινά ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 176 €
Μεικτή Αξία 218 €
 
 

10,00R20 Kama I-281 U-4 146/143J 16pr TT made in Russia  tube+flap included Φορτηγό

Φορτηγό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 157 €
Μεικτή Αξία 195 €
 
 

10,00R20 Kama I-281 Y-4/16pr húzó 146/143J TTF M+S védőszalag nélkül Φορτηγό

Φορτηγό
Θερινά ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 194 €
Μεικτή Αξία 241 €
 
 

10,00R20 Kama I-281, U-4 TT made in Russia tube included Φορτηγό

Φορτηγό
Θερινά ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 189 €
Μεικτή Αξία 234 €
 
 

10,00R20 Kama I-A-185/16pr korm. 146/143J TTF védőszalag nélkül Φορτηγό

Φορτηγό
Θερινά ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 178 €
Μεικτή Αξία 221 €
 
 

10,00R20 Kama KAMA-310 TT made in Russia tube included Φορτηγό

Φορτηγό
Θερινά ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 186 €
Μεικτή Αξία 230 €
 
 

10,00R20 Kama KAMA-407 TT made in Russia tube included Φορτηγό

Φορτηγό
Θερινά ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 179 €
Μεικτή Αξία 222 €
 
 

10,00R20 Kama KAMA-701 TT made in Russia tube included Φορτηγό

Φορτηγό
Θερινά ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 196 €
Μεικτή Αξία 243 €
 
 

10,00R20 Kama OI-73V/16pr kormányzott 146/143K TT M+S védőszalag nélkül Φορτηγό

Φορτηγό
Θερινά ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 186 €
Μεικτή Αξία 231 €