Ταξινόμηση κατά Ονοματεπώνυμο Ταξινόμηση κατά τιμή Θέμα γραμμές/σελίδα 12 / 24 / 48
6,00-9 NORTEC FT-214 6 pr TT made in Russia tube included Βιομηχανικό ελαστικό

Βιομηχανικό ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 30 €
Μεικτή Αξία 38 €
 
 

5,00-8 NORTEC FT-214 6 pr TT made in Russia tube included Βιομηχανικό ελαστικό

Βιομηχανικό ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 31 €
Μεικτή Αξία 38 €
 
 

5,00-8 Nortec FT-215 6pr TT made in Russia tube included Βιομηχανικό ελαστικό

Βιομηχανικό ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 31 €
Μεικτή Αξία 38 €
 
 

7,00-12 Nortec FT-215 16pr 136A5  TT made in Russia tube included Βιομηχανικό ελαστικό

Βιομηχανικό ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 72 €
Μεικτή Αξία 90 €
 
 

10,00-16,5 NorTec IND 02 8pr 131B TL made in Russia Βιομηχανικό ελαστικό

Βιομηχανικό ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 93 €
Μεικτή Αξία 116 €
 
 

16,0/70-20 NORTEC TC-106 14PR TL made in Russia Βιομηχανικό ελαστικό

Βιομηχανικό ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 308 €
Μεικτή Αξία 381 €
 
 

16,9-24 Nortec TC-108 12pr TL made in Russia Βιομηχανικό ελαστικό

Βιομηχανικό ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Μεικτή Αξία 456 €
Καθαρή Αξία  320 €
Μεικτή Αξία  396 €
 

18,4-26 NORTEC TC-107 12pr 156/A8 TL made in Russia Βιομηχανικό ελαστικό

Βιομηχανικό ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 379 €
Μεικτή Αξία 469 €
 
 

16,9-28 NORTEC TC-107 12 pr TL made in Russia Βιομηχανικό ελαστικό

Βιομηχανικό ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 385 €
Μεικτή Αξία 478 €
 
 

20,5-25 NORTEC ER-106 16pr TT made in Russia tube included Βιομηχανικό ελαστικό

Βιομηχανικό ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 402 €
Μεικτή Αξία 499 €
 
 

17,5-25 NORTEC ER-205 16 pr TT made in Russia tube included Βιομηχανικό ελαστικό

Βιομηχανικό ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 422 €
Μεικτή Αξία 524 €
 
 

20,5-25 Nortec ER-205 20pr 173,4/158,2 50B TT made in Russia tube included Βιομηχανικό ελαστικό

Βιομηχανικό ελαστικό

Επιθυμείτε κάτι λιγότερο ακριβό;
Καθαρή Αξία 535 €
Μεικτή Αξία 663 €